11/01/2017

Vlaamse vlag Het is belangrijk dat de Vlaamse overheid nadenkt over het beleidsproces en over de manier waarop beleid uitgevoerd wordt. Het Groenboek Bestuur maakt de verwachtingen hierover niet helemaal waar. De SAR WGG wil graag meedenken over een goed bestuur in Vlaanderen en doet daarvoor in dit advies  een aantal suggesties.

SAR WGG

Welkom op de website van de Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid. De SARWGG adviseert de Vlaamse overheid op strategisch niveau. Dit wil zeggen dat de SAR WGG adviezen uitbrengt over de algemene beleidslijnen, decreten maar ook belangrijke besluiten. Dit kan op vraag van de Vlaamse Regering of uit eigen beweging.

Visienota's van de SAR WGG:

handen verschillende generaties